براي آشنايي با برنامه هاي واحد آموزش ( كليك كنيد000)

 

 

 

 

 

 

 

Email:elementary@jafarieslami.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : تهران، خيابان وحدت اسلامي، نرسيده به ميدان وحدت اسلامي، بازارچه طرخاني نبش كوچه شهيد صندوقچيتلفن : 55627494 - 55607943دورنگار : 55624636رايانامه : elementary@jafarieslami.ir